This image has an empty alt attribute; its file name is 250212-hinh-anh-ly-cafe-tinh-yeu-Puriocafe-10.jpg

Thông điệp người sáng lập

“Chúng tôi mong muốn mang lại năng lượng đột phá cho người thưởng cà phê Cool. Đặc biệt hướng tới sự khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh giúp chủ quán cà phê tăng doanh số bán hàng”